تاريخ : پنجشنبه هشتم اردیبهشت 1390 | 9:33 | نویسنده : KHATERAT E BARAN


 

  

 

 


اول فروردین تا 25 فروردین شاهین

http://marshal-modern.ir/Archive/2011/4/21/shahin.jpg

مقتدر و توانا هستید . معمولا با مهارتی که در کارها و عملتان دارید می توانید از موانع بسیار سخت عبور کنید و در نهایت زرنگی این کار را به گونه ای انجام می دهید که چندان انرژی خود را به هدر ندهید.

26 فروردین تا 22 اردیبهشت مرغابی

http://marshal-modern.ir/Archive/2011/4/21/morghabi.jpg

برای رسیدن به هدف هر رنجی را به جان می خرید ، اما با این حال برای شما هدف وسیله را توجیه نمی کند. گاهی بی دقت می شوید ، بنابراین ضررهایی می بینید.

23 اردیبهشت تا 19 خرداد قمری

http://marshal-modern.ir/Archive/2011/4/21/ghomri.jpg

طبیعتا آرامش طلب هستید و از یک زندگی عاشقانه لذت می برید و بندرت از آن خسته می شوید . بردبار ، سازگار و در عین حال جذاب هستید.20 خرداد تا 16 تیر عقاب

http://marshal-modern.ir/Archive/2011/4/21/oghab.jpg

شخصیتی بسیار محترم دارید.هیچ گاه به دنبال کارهای بیهوده نیستید و می توانید تنها با نگاه گیرا و نافذ خود مخالفان خویش را سر جایشان بنشانید.
بخش بسیار قوی و ممتاز شخصیت شما آن است که قادرید از جنبه های ناچیز و مادی فراتر رفته و ماورای آن را ببینید.
17تیر تا 13 مرداد  بلبل

معمولا قبل از اینکه دیده شوید صدایتان به گوش می رسد و همیشه حرفی برای گفتن دارید.هر چند بعضی ها اعتقاد دارند که حرفهای شما به عمل نمی رسد.
14 مرداد تا 10 شهریور  مرغ ماهیخوار

شخصیتی رنگی و پرزرق و برق دارید که همیشه مشتاق "رویارویی" است و از این کار لذت می برید.مهمترین مسایل پیرامون خود را به مرور و با خونسردی حل و فصل می کنید.
بسیار حساس و تیرهوشید.
11 شهریور تا 7 مهر قو

http://marshal-modern.ir/Archive/2011/4/21/ghoo.jpg

همانند قو مغرور و سربلندید و شخصیتی پیچیده دارید.با اینکه در ظاهر شخصی بسیار آرام و راحت هستید اما در باطن برای سازگاری کردن خود با محیط اطراف و سرعت دنیای مدرن بسیار تلاش می کنید.بندرت عصبانی می شوید و سعی می کنید با همه در تفاهم و تعامل باشید...
8 مهر تا 5 آبان  دارکوب

سختگیر و سختکوش هستید با طاقتی بسیار بالا . برای حمایت از ایده ها و عقایدتان به راحتی خواستار حمایت دیگران می شوید.برخی اوقات به نظر حواس پرت می آیید ، اما این فقط ظاهر شماست !6 آبان تا 3 آذر باز کوچک

http://marshal-modern.ir/Archive/2011/4/21/baz.jpg

ذهن هوشیارتان به شما این امکان را می دهد که از یک موضوع به موضوع دیگری بپرید بدون اینکه تمرکز خود را از دست بدهید ! با اراده بسیار زیاد روی
اهداف خود متمرکز می شوید و ار آنچه در اطرافتان می گذرد ، آشفته و مضطرب نمی گردید.
4 آذر تا 2 دی  کلاغ

http://marshal-modern.ir/Archive/2011/4/21/kalagh.jpg

به غایت گیرا ، پرانرژی و مقاوم هستید و همچنین باهوش ، در نتیجه در حل مشکلات بسیار ماهر و زبردست می باشید.عاشق رقابت بوده و از طبیعت ، جنگل و اصولا محیط های بکر طبیعی بسیار لذت می برید.3 دی تا 30 دی حواصیل

http://marshal-modern.ir/Archive/2011/4/21/havasil.jpg

جذاب و متفکرید و معمولا تنها و منزوی به نظر می آیید.در عبور از مسیر زندگی ممکن است در باتلاق هم گرفتار شوید ، اما آنقدر محکم و استوارید که از این مشکلات موفق بیرون می آیید.1 بهمن تا 28 بهمن سینه سرخ

 =
شما یک برونگرای خونسرد هستید که طبع گرم خود را معمولا پنهان می کنید و گاهی خودرای می باشید.بسیار خانواده دوست هستید ، اگر چه گاهی کمی ستیزه جو می شوید.
29 بهمن تا آخر اسفند سهره

http://marshal-modern.ir/Archive/2011/4/21/sohre.jpg

زرنگ ، حساس و گوش به زنگ هستید.ذاتا فردی اجتماعی و خونگرمید ، چون معتقدید در جمع به نوعی احساس امنیت می رسید که افراد در جای دیگر نمی توانند آن را بیابند.منظم و اهل ورزش هستید.

-ادامه مطلب
تاريخ : دوشنبه پانزدهم فروردین 1390 | 13:39 | نویسنده : KHATERAT E BARAN 

 

Did you know that those who appear to be very strong in heart, are real weak and most susceptible?  آيا ميدانستيد آنهايي که از نظر احساسي بسيار قوي به نظر ميرسند در واقع بسيار ضعيف و شکننده هستند

 

Did you know that those who spend their time protecting others are the ones that really need someone to protect them? آيا ميدانستيد که آنهايي که زندگيشان را وقف مراقبت از ديگران ميکنند خود به کسي براي مراقبت نياز دارند

 

Did you know that the three most difficult things to say are:  
 

I love you, Sorry and help me  آيا ميدانستيد که  سه جمله اي که بيان آنها از همه جملات سخت تر است  
دوستت دارم  متاسفم و به من کمک کن
  ميباشد

 

Did you know that those who dress in red are more confident in themselves?  آيا ميدانستيد که کساني که قرمز ميپوشند از اعتماد بيشتري نسبت به خود بر خوردارند

 

Did you know that those who dress in yellow are those that enjoy their beauty?  آيا ميدانستيدکه کساني که زرد ميپوشند از زيبايي خود لذت ميبرند

 

Did you know that those who dress in black, are those who want to be unnoticed and need your help and understanding? و آيا ميدانستيد که کساني که لباس مشکي به تن ميکنند نميخواهند مورد توجه قرار گيرند ولي به کمک و درک شما نياز دارند

 

Did you know that when you help someone, the help is returned in two folds?  آيا ميدانستيد که زماني که به کسي کمک ميکنيد اثر آن دوبار به سوي شما بر ميگردد

 

Did you know that it's easier to say what you feel in writing than saying it to someone in the face? But did you know that it has more value when you say it to their face?  و آيا ميدانستيد که نوشتن احساسات بسيار آسانتر از رودرو بيان کردن آنهاست اما ارزش رودرو گفتن بسي بيشتر است

 

Did you know that if you ask for something in faith, your wishes are granted?  آيا ميدانستيد که اگر چيزي رابا ايمان از خداوند بخواهيد به شما عطا خواهد شد

 

Did you know that you can make your dreams come true, like falling in love, becoming rich, staying healthy, if you ask for it by faith, and if you really knew, you'd be surprised by what you could do.    آيا ميدانستيد که شما ميتوانيد به روياهايتان جامه عمل بپوشانيد روياهايي مانند عشق ثروت سلامت اگر آنها رابا اعتقاد بخواهيد و اگر واقعا اين موضوع را ميدانستيد از آنچه قادر به انجامش بوديد متعجب ميشديد    

 

But don't believe everything I tell you, until you try it for yourself, if you know someone that is in need of something that I mentioned, and you know that you can help, you'll see that it will be returned in two-fold.  اما به آنچه من به شما ميگويم ايمان نياوريد تا زمانيکه خودتان آنها را امتحان کنيد اگر شما بدانيد که کسي نياز به چيزي دارد که من گفتم و بدانيد که ميتوانيد به او کمک کنيد متوجه خواهيد شد که آن چيز دوبار به سوي شما باز خواهد گشت

 

Today, the ball of FRIENDSHIP is in your court, send this to those who truly are your friends (including me if I am one). Also, do not feel bad if no one sends this back to you in the end, you'll find out that you'll get to keep the ball for other people want more ..  امروز توپ دوستي درزمين شماست آن را براي کساني که به واقع دوستان شما هستند بفرستيد (مانند من اگر يکي از آنها ميباشم) همچنين ناراحت نشويد اگر کسي آن رابراي شما بازپس نفرستاد شما خواهيد فهميد که بايد اين توپ را براي کساني که به آن نياز بيشتري دارند نگهداري کنيدتاريخ : شنبه یازدهم دی 1389 | 9:9 | نویسنده : KHATERAT E BARAN


عکسهای ایشوار رای 

پرسید چقدر مرا دوست داری ؟

سکوتی کردم . چند لحظه به چشم هایش خیره شدم ...

گفتم : دوستت دارم به آن اندازه ای که عاشقتم . عاشق یک عشق واقعی . عاشق تو ...

عاشقی که برای رسیدن به تو لحظه شماری می کند .

به عشق این لحظه های انتظار * دوستت دارم * .

به اندازه ی تمام لحظات زندگیم تا آخر عمر عاشقتم ...

به عشق اینکه تو را تا آخرین نفس دارم * دوستت دارم * .

به عشق اینکه گاهی با تو و گهگاهی به یاد تو . در زیر باران قدم میزنم . عاشق بارانم . . .

به عشق آمدن باران و به اندازه ی تمام قطره های باران * دوستت دارم * .

به عشق تو به آسمان پر ستاره خیره می شوم .


 

به اندازه ی تمام ستاره های آسمان * دوستت دارم * .

به عشق دیدنت بی قرارم . حالا که تو را دارم هیچ غمی جز غم دلتنگی ات در دل ندارم .

به اندازه ی تمام لحظات بی قراری و دلتنگی * دوستت دارم * . . .

من که عاشق چشم هایت هستم . عاشق گرفتن دست های مهربانت هستم 

به عشق آن چشم های زیبایت * دوستت دارم * .

لحظه های عاشقی با تو چقدر شیرین است .

آن گاه که با تو هستم یک لحظه تنها ماندن نفس گیر است ...

به شیرینی لحظه های عاشقی * دوستت دارم * .

من که تنها تو را دارم . از تمام دار دنیا فقط تو را می خواهم . تو تنها آرزویم هستی ...

به اندازه ی تمام آرزو هایم که تنها تویی .

به اندازه ی دنیا که می خواهم دنیا نباشد و تنها تو برای من باشی

به اندازه ی همان تنهایی که یا تنها با تو هستم و یا تنها به یاد تو هستم . ای عشق من ...

ای بهترینم ... به عشق تمام این عشق ها * دوستت دارم * .

پرسیدم : به جواب این سوال رسیدی ؟

این بار او سکوت کرد .

و این بار او با چشم های خیسش به چشم هایم خیره شد ...

اشک هایش را پاک کردم و این سکوت


 

عاشقانه


 

هم چنان ادامه داشت ...

و من باز هم گفتم : به اندازه ی وسعت این سکوت


 

عاشقانه


 

که بین ما برپاست. . .


من هر روز و هر لحظه نگرانت می شوم که چه می کنی !؟


 

پنجره ی اتاقم را باز می کنم و فریاد می زنم


 

تنهاییت برای من ...


 

غصه هایت برای من ...


 

همه بغضها و اشکهایت برای من ...


 

بخند برایم بخند


 

آنقدر بلند


 

تا من هم بشنوم صدای خنده هایت را ...


 

صدای همیشه خوب بودنت را


 

دلم برایت تنگ شده


 

دوستت دارم ...

عشق من... 

دوستت دارم...

میخواهم این را بر فراز بلندترین قله ها فریاد بزنم تا آسمانیان صدایم رابشنوند.

میخواهم این را بر سخت ترین صخره ها بنویسم تا شاید دلش از عظمت عشقمان نرم شود.

میخواهم آن را بر بیستون حک کنم تا "شیرین" بداند اگر "امشب صدای تیشه از بیستون نیامد" دلیلش این

است که حتی "فرهاد" هم مبهوت عظمت عشق ما شده است.

"فرشته ی بی بالم" دوستت دارم. میخواهمت برای همیشه.

و باز هم همان شعر خاطره انگیز:

"لحظه ی دیدار نزدیک است ...."
یک نکته از دکتر علی شریعتی 

 

انسان به میزان بر خورداری هایی که در زندگی دارد انسان نیست

بلکه درست به خاطر نیازهایی که در خویش احساس میکند انسان است

هر کسی به میزانی انسان تر است

که نیازهای کامل تر ومتعال تر و متکامل تر دارد

آدم های اندک نیاز های اندک دارند

آدم های بزرگ نیازهای بزرگ

باید انسان بودن پاک بودن مسئول بودن

و در اندیشه سرنوشت دیگران بودن

وظیفه باشد

بالاتر از آن صفت آدمی باشد

باز هم بالاتر

وجود آدمی باشد ...


ادامه مطلب
تاريخ : پنجشنبه یازدهم آذر 1389 | 17:29 | نویسنده : KHATERAT E BARAN


دلم برای کسی تنگ است که دل تنگ است…دلم برای کسی تنگ است که طلوع عشق را به قلب من هدیه می دهد …دلم برای کسی تنگ است كه با زیبایی کلا مش مرا در عشقش غرق می کند…


دلم برای کسی تنگ است که دستانم دستان پر مهرش را می طلبد…دلم برای کسی تنگ است که سرم شانه هایش را آرزو دارد…دلم برای کسی تنگ است که گوشهایم شنیدن صدایش را حسرت می کشد …دلم برای کسی تنگ است که چشمانم ، چشمانش را می طلبد …دلم برای کسی تنگ است که تنهاییم را چشیده…دلم برای کسی تنگ است که سرنوشتش همانند من است…دلم برای کسی تنگ است که دلش همانند دل من است…دلم برای کسی تنگ است که تنهاییش تنهایی من است…دلم برای کسی تنگ است که مرهم زخمهای کهنه است…دلم برای کسی تنگ است که محرم اسرار است…دلم برای کسی تنگ است که راهنمای زندگیست…دلم برای کسی تنگ است  که قلب من برای داشتنش عمرها صبر می کند…دلم برای کسی تنگ است که دوست نام اوست…دلم برای کسی تنگ است که دوستیش بدون (( تا )) است…


دلم برای کسی تنگ است  که دل تنگ دل تنگی هایم است…


   دلم برای کسی تنگ است


ادامه مطلب
تاريخ : سه شنبه دوم آذر 1389 | 9:55 | نویسنده : KHATERAT E BARANhttp://yahyam.persiangig.com/image/shah.ghadim/yahyam.blogfa.com%20(5).jpg
http://my7roz.persiangig.com/FACE56.JPGhttp://www.iranfars.irمن همه نیلوفران را فرش راهت میکنم / من جهانی را فدای یک نگاهت میکنم

در گلستان وجودم تو بدان شمع منی / نازنینم این را بدان همیشه در قلب منی

آن روز ما پیروزیم که دلامون با هم یاره / بین قلب های ما پل به جای دیواره

می توانی بروی قصه و رویا بشوی راهی دورترین گوشه ی دنیا بشوی

من و تو مثل دو تا رود موازی بودیم من که مرداب شدم، کاش تو دریا بشوی

مثل گل صد برگ شکوفــا شده ای / چون مـــاه چهار ده شکوفا شده ای

در آینـه ی نگاه من چشم بدوز / تا در یابی چقدر زیبا شده ای


ای روی گشـــاده خُلق تنگ آمده ای / آهــوی رمیده چـون پلنـگ آمـده ای

آن روسری سپید می دانی چیست؟ / بــــا پـرچم آشتی بـه جنگ آمـده ای

آشنای شهر بارون بیا من شدم پشیمون / فکر این شکسته دل باش پشت ابرا نشو پنهون

بسیـار تماشایی و آراسته ای / از رونق مـاه آسمان کاسته ای

انگار نه انگار که مارا دیدی / از روی کدام دنده بر خاسته ای

در دیده به جای خواب ، آب است مرا / زیرا که به دیدنت شتاب است مرا


دل جز ره عشق تو نپوید هرگز / جان جز سخن عشق نگوید هرگز

صحرای دلم عشق تو شورستان کرد / تا مهر کسی در آن نروید هرگز

من یک نامه عاشقانه ام ، بازم کن / محتاج کمی نوازشم ، یارم باش

هر قدر که سکه ای سیاهم ای دوست / در قلک سیـنـ ه ات پس اندازم کن


قویی که شنا میکرد در برکه چشمانت / موجی که رها میشد در بستر چشمانت

بویی که نفس میزد در دام گریبانت / من بودم و خواهم بود همواره پریشانت


ادامه مطلب
تاريخ : یکشنبه بیست و سوم آبان 1389 | 9:3 | نویسنده : KHATERAT E BARAN

اتل متل دلبرک، دلم برات زده لک / چه با پیام، چه با تک، بیادتم عسلک
ادامه مطلب
تاريخ : شنبه هفدهم مهر 1389 | 10:51 | نویسنده : KHATERAT E BARAN


عکسهای حنانه شهشهانی

عکس های شبنم قلی خانی-www.arashpic.com

Animated wallpaper, screensaver 240x320 for cellphone
Animated wallpaper, screensaver 240x320 for cellphone
Animated wallpaper, screensaver 240x320 for cellphone

غلط کرده باران
حالا که مرا به تو بد عادت کرده
بی تو می بارد
روز و شب
بی خستگی
باور کن تمام غذاها ته می گیرند
وقتی خودت نیستی،
باران هست

آرام تر سکوت کن!

صدای بی تفاوتی هایت آزارم میدهد…!!


چقدر این دوست داشتن های بی دلیل…خوب است!

مثل همین باران بی سوال

که هی می بارد…

که هی اتفاق آرام و شمرده شمرده می بارد!!

اشتباه

تداعی عبور لحظه هاست

وقتی که چشمانت

به آینه های خیس می نگرند!!

از سیاره ای دور
دور
دور
با تو حرف می زنم
کجا بردی دل بی صاحب مرا

چقدر دلم می خواهد نامه بنویسم

تمبر و پاکت هم هست

و یک عالمه حرف

کاش کسی جایی منتظرم بود…


گلوی آدم را

باید گاهی بتراشند

تا برای دلتنگی های تازه جا باز شود.

دلتنگی هایی که جایشان نه در دل

که در گلوی آدم است

دلتنگی هایی که می توانند آدم را خفه کنند. . .

در ظلمات مانده بودم
بوی تو پیچید در دلم
روشن شد همه جا
تو را دیدم
بوی تو رفت و رفت
محبوبه شب ام
کاش
در ظلمات مانده بودم


می توانی بروی قصه و رویا بشوی
راهی دورترین گوشه ی دنیا بشوی
بعد از این ، مرگ ، نفسهای مرا می شمرد
فقط از این نگرانم ، که تو تنها بشویبرگشتنت

همان قدر محال است

که خیال می کردم

رفتنت . . .


از سالها

تقویم می ماند

از من

استخوانهایی که تو را

دوست داشتند …


نرو نرو که جدا از تو ما نمی ماند
بمان بمان که سر از تن جدا نمی ماند

گلایه نیست اگر می زنی به نفرینم
که آه بر تن آیینه، جا نمی ماند


گور بابای عشق ، می خندم

به تو و اشک های غمگینم

به تو و التماس های دلم

به تو و خاطرات شیرینم


حرفت قبول، لایق خوبی نبوده ام
وقتی بدم، موافق خوبی نبوده ام
حرفت قبول، هرچه که گفتی قبول، آه
اما نگو که عاشق خوبی نبوده ام!


یه شب خون ریزی و خندونی ، ای عشق

یه شب آشفته و دل خونی ، ای عشق

گمونم ناخوش احوالی خودت هم

مثه ما عاشقی ، مجنونی ای عشق

سرسبز دل از شاخه بریدم ، تو چه کردی ؟

افتادم و بر خاک رسیدم ، تو چه کردی ؟

«تنهایی و رسوایی » ، « بی مهری و آزار »

ای عشق ، ببین من چه کشیدم تو چه کردی !


انسانم!

ساکت، چون درخت سیب!

گسترده، چون مزرعه یونجه!

و بارور، چون خوشه بلوط!

به جز خداوند،

چه کسی شایسته پرستش من خواهد بود؟!!

حسین پناهیاز چیزی امیدی میسازیم برای فردا

و کش می آید

همه وجودمان در جاذبه فوق العاده اش

سفری، دیداری، تغییری، چیزی از این دست…


چیزی که متعهدمان کند ادامه بدهیم!!


به صد مرگ سخت

به صد مرگ سخت تر

در زندگی لحظاتی هست

که به صد مرگ سخت تر می ارزد!

خاطره ایی شاید

رویایی

اتفاقی…!!


قلب شکستن هنر انسان هاست ، گر شکستی قلبی

فردا میشکند دگری قلب تو را  . . .
ادامه مطلب
تاريخ : دوشنبه دوازدهم مهر 1389 | 9:9 | نویسنده : KHATERAT E BARAN

عکس هایی از لیلا اوتادی پول ساز ترین بازیگر سینما ایرانعکس هایی از لیلا اوتادی پول ساز ترین بازیگر سینما ایرانگالری کامل جدیدترین عکس های نیوشا ضیغمی (سری4)
عکس های جدید محسن یگانه | www.talab.ir |

پارسیان فان
دو چیز را همیشه فراموش كن:
خوبی كه به كسی می كنی

بدی كه كسی به تو می كند
همیشه به یاد داشته باش:
اگر در مجلسی وارد شدی زبانت را نگه دار

اگر در سفره ای نشستی شكمت را نگه دار

اگر در خانه ای وارد شدی چشمانت را نگه دار

اگر در نماز ایستادی دلت را نگه دار
دنیا دو روز است:
یك روز با تو و یك روز علیه تو

روزی كه با توست مغرور مشو

و روزی كه علیه توست مایوس نشو

چرا كه هر دو پایان پذیرند
آموختن را بکار ببند:
به چشمانت بیاموز كه هر كسی ارزش نگاه ندارد

به دستانت بیاموز كه هر گلی ارزش چیدن ندارد

به دلت بیاموز كه هر عشقی ارزش پرورش ندارد
سه چیز را از هم جدا كن:
عشق، هوس و تقدیر

چون اولی مقدس است و دومی شیطانی

اولی تو را به پاكی می برد و دومی به پلیدی

در دنیا فقط 3 نفر هستند كه بدون هیچ چشمداشت و منتی و فقط به خاطر خودت خواسته هایت را برطرف میكنند، پدر و مادرت و نفر سومی كه خودت پیدایش میكنی، مواظب باش كه از دستش ندهی و بدان كه تو هم برای او نفر سوم خواهی بود چرا که در ترسیم تقدیرت نیز نقش خواهد داشت.
چشم و زبان، دو سلاح بزرگ در نزد تو هستند
چگونه از آنها استفاده میكنی؟ مانند تیری زهرآلود یا آفتابی جهانتاب، زندگی گیر یا زندگی بخش؟

بدان كه قلبت كوچك است پس نمیتوانی تقسیمش كنی
هرگاه خواستی آنرا ببخشی با تمام وجودت ببخش كه كوچكی اش جبران شود.

هیچگاه عشق را با محبت، دلسوزی، ترحم و دوست داشتن یكی ندان
چون همه اینها اجزاء كوچكتر عشق هستند نه خود عشق.

همیشه با خدا درد دل كن نه با خلق خدا و فقط به او توكل كن
آنگاه می بینی كه چگونه قبل از اینكه خودت دست به كار شوی، كارها به خوبی پیش می روند.

از خدا خواستن عزت است
اگر برآورده شود رحمت است و اگر نشود حكمت است.

از خلق خدا خواستن خفت است
اگر برآورده شود منت است اگر نشود ذلت است.

هر چه می خواهی از خدا بخواه و در نظر داشته باش كه برای او غیر ممكن وجود ندارد
و تمام غیر ممكن ها فقط برای کسانیست که
از ایمــان دل بریده اند و امیــد را به دل راه نمی دهند.ادامه مطلب
تاريخ : یکشنبه چهارم مهر 1389 | 9:37 | نویسنده : KHATERAT E BARAN
عکس های عاشقانه
عکس های عاشقانه
عکس های عاشقانهعکس های عاشقانه

عکس های عاشقانه


تو باراني من باران پرستم تودريايي من امواج تو هستم اگرروزي بپرسي باز گويم: تو من هستي و من نقش تو هستمافسوس هر چه سعی کردم مردم بفهمند ، فقط به من خندیدند . . .

(چارلی چاپلین)
—————-
مرگ حقه !

تنها حقی که اگر نگیری هم بهت میدن . . .
—————-
اگر روزی عقل را بخرند و بفروشند

ما همه به خیال اینکه زیادی داریم فروشنده خواهیم بود . . .
—————-
ساعتها را بگذارید بخوابند . بیهوده زیستن را نیازی به شمردن نیست . . .

دکتر شریعتی
—————-
تمام تلاشت در زندگی این باشد که روزگار را مطیع خود کنی

نه این که خود مطیع روزگار باشی . . .
—————-
از زشت رویی پرسیدند :

انروز که جمال پخش میکردند کجا بودی ؟ گفت : در صف کمال . . .
—————-
مشکلی که با پول حل شود ، مشکل نیست ، هزینه است . . .
—————-
رمز موفقیت ۲ کلمه است :  تصمیم درست

رمز گرفتن تصمیم درست ۱ کلمه است : تجربه

رمز کسب تجربه ۲ کلمه است  : تصمیم نادرست
—————-
اگر پشت به خورشید بایستید ، چیزی به جز سایه خویش نخواهید دید . . .
—————-
هر احمقی می تواند چیزها را بزرگتر، پیچیده تر و خشن تر کند؛

برای حرکت در جهت عکس، به کمی نبوغ و مقدار زیادی جرات نیاز است.
—————-
سعی نکنید موفق شوید، بلکه سعی کنید با ارزش شوید.
—————-
خنده بر لب می زنم تا کــــــــس نداند راز من

ورنه این دنیا که ما دیدیم خندیدن نداشت . . .
—————-
بدترين شكل دلتنگي براي كسي آن است كه در كنار او باشي و بداني كه هرگز به او نخواهي رسيد
—————-
در مسابقه زندگی گل زدن هنر نیست ، گل شدن هنر است . 
—————-
زندگي مثل دوچرخه سواري مي مونه ..واسه حفظ تعادلت هميشه بايد در حركت باشي ….
آلبرت انيشتين
—————-
شريف ترين دلها دلي است كه انديشه ي آزار كسان درآن نباشد.  
زرتشت
—————-
عالم براي مرد يك قلب است و قلب براي زن عالمي است.
—————-
عجب معلم سختگيري است اين طبيعت كه اول امتحان ميگيرد بعد درس ميدهد.
—————-
بعلاوه خدا باشی منهای هر چیزی زندگی می‌کنی . . .
—————-
برای دیدن نور ، به خورشید نگاه کن

برای دیدن عشق ، به ماه

برای دیدن زیبایی ، به طبیعت

برای دیدن امید ، به آینده . . .
—————-
همیشه رفیق پا برهنه ها باش ، چون هیچ ریگی به کفششان نیست . . .
—————-
با تمام فقر ، هرگز محبت را گدایی مکن

و با نمام ثروت هرگز عشق را خریداری نکن . . .
—————-
چه مردمان پستی هستند کسانی که به خاطر جلب توجه دیگران

خود را هم عقیده و هم فکر آنها نشان میدهند . . .
—————-
الهی!

در بسته نیست!

ما دست و پا بسته ایم!!
—————-
به افکارت زبان نده ، ظرف که خالی باشد صدای بیشتری دارد
—————-
شرم سپری محکم در برابر نگاه ناپاکان است
—————-
غم خودش ما را پیدا میکند باید دنبال شادی ها گشت
—————-
جهنم، بهشتی است که زمینی شده.
—————-
زندگی سر گذشت درگذشت آرزوهاست
—————-
اگر به مهمانی گرگ می روید ، سگ خود را به همراه ببرید
—————-
ما آمده ایم تا با زندگی کردن قیمت پیدا کنیم
نه به هر قیمتی زندگی کنیم
عشق حیات عاشق را تشکیل می دهد و الا معشوق بهانه است

————————

بیشترین تأثیر افراد خوب زمانى احساس مى شود که از میان ما رفته باشند

————————

زيبايي عشق را بوجود نمي آورد بلکه عشق است که زيبايي به وجود مي آورد

————————

وقتي با يک انگشت به طرفه کسي اشاره ميکني و اون رو مسخره مي کني، اگر
خوب نگاه کني مي بيني سه ‌تا انگشت ديگه به طرفه خودته

————————

خوشبختی یافتنی نیست ، ساختنی است . . .

————————

افسوس که جوانی المثنی ندارد . . .

————————

بزرگ ترین اقیانوس جهان (آرام) است ، پس آرام باش تا (بزرگ) باشی . . .

————————

خدایا ، چه گم کرد آنکه تو را یافت ، و چه یافت آنکه تو را گم کرد  . . .

————————

همه رویاهای ما میتواند محقق شوند ، اگر ما شجاعت دنبال کردن آن ها را داشته باشیم

————————

همیشه سخت ترین سیلی را از کسی میخوری که روزی بهترین نوازشگرت بود . . .

————————

آتش فریاد را با آب سکوت خاموش کن . . .

————————

به افکارت زبان نده ، ظرف که خالی باشد صدای بیشتری دارد . . .

————————

اگر برای یک اشتباه هزار دلیل بیاورید، در واقع هزار و یک اشتباه از شما سرزده است . . .
ابن سینا

————————

ازدواج مثل بازار رفتن است , تا پول و احتیاج و اراده نداری به بازار نرو . . .

————————

هیچوقت شک هایت را باور مکن , و به باور هایت شک نکن . . .

————————

گذشته را با خود داشته باش , اما در آن زندگی مکن و فقط تجربه بگیر . . .

————————

هر رنگی زیباست , غیر از دو رنگی . . .

————————

جايگاه انسانيت هركس , قلب خاموش اوست , نه دهان پر حرفش . . .  خليل جبران

————————

هيچ وقت پارس كردن يك سگ پير را بي اهميت تلقي نكن . . .

————————

روياي مرگ شايد بهانه ايست براي تحمل کابوسي به نام زندگي . . .

————————

هر گاه خردمند پير شود , خرد او جوان گردد . و هر گاه نادان پير شود , نادانی او جوان گردد . . .

————————

شجاعت یعنی : بترس , بلرز , ولی یک قدم بردار . . .

————————

سعی کن دوست بداری , نه اینکه فقط عادت کنی . . .

————————

وقتی تنها شدی بدون که خدا همه رو بیرون کرده , تا خودت باشی و خودش . . .

————————

با قناعت امور بگذران , تا پادشاه خود باشی . . .

————————

هنر آموختن گوش کردن است

————————

به لاک پشت ها نگاه کنيد، آنها تنها وقتي پيشرفت مي کنند که

سرشان را از لاک خود بيرون مي آورد

 

————————

 

درخشان ترين تاجي که مردم بر سر مي نهند در آتش کوره ها ساخته شده است

 

————————

اگر شير درنده اي در برابرت باشد بهتر است از اينكه سگ خائني پشت سرت باشد

————————

 

اگر قادر نیستی خود را بالا ببری

همانند سیب باش تا با افتادنت اندیشه‌ای را بالا ببری

دکتر علی شریعتی

————————
 

كسی كه دوبار از روی یك سنگ بلغزد، شایسته است كه هر دو پایش بشكند

————————
 

زندگی به من آموخت كه چگونه گریه كنم

اما گریه به من نیاموخت كه چگونه زندگی كنم

 


ادامه مطلب
تاريخ : سه شنبه سی ام شهریور 1389 | 9:59 | نویسنده : KHATERAT E BARAN
تاريخ : دوشنبه پانزدهم شهریور 1389 | 10:40 | نویسنده : KHATERAT E BARAN
گالری 
عکس پیکسفا - pixfa.netگالری 
عکس پیکسفا - pixfa.netیک روز پدربزرگم برام يه کتاب دست نويس آورد، کتابي که بسيار گرون قيمت بود، و با ارزش، وقتي به من داد، تاکيد کرد که اين کتاب مال توئه مال خود خودته، و من از تعجب شاخ در آورده بودم که چرا بايد چنين هديه با ارزشي رو بي هيچ مناسبتي به من بده، من اون کتاب رو گرفتم و يه جايي پنهونش کردم.

چند روز بعدش به من گفت: کتابت رو خوندي؟ گفتم: نه، وقتي ازم پرسيد: چرا؟ گفتم: گذاشتم سر فرصت بخونمش. لبخندي زد و رفت.

همون روز عصر با يک کپي از روزنامه همون زمان که تنها نشريه بود برگشت اومد خونه ما و روزنامه رو گذاشت روي ميز. من داشتم نگاهي بهش مينداختم که گفت: اين مال من نيست امانته بايد ببرمش.

به محض گفتن اين حرف شروع کردم با اشتياق تمام صفحه هاش رو ورق زدن وسعي ميکردم از هر صفحه اي حداقل يک مطلب رو بخونم.

در آخرين لحظه که پدر بزرگ ميخواست از خونه بره بيرون تقريبا به زور اون روزنامه رو از دستم کشيد بيرون و رفت.

چند روز بعد که پدربزرگ دوباره اومد پيشم و گفت:

ازدواج مثل اون کتاب مي مونه، يک اطمينان برات درست مي کنه که اين زن يا مرد مال تو هستش؛ مال خود خودت. اون موقع هست که فکر ميکني هميشه وقت دارم بهش محبت کنم، هميشه وقت هست که دلش رو به دست بيارم، هميشه مي تونم شام دعوتش کنم، اگر الان يادم رفت يک شاخه گل به عنوان هديه بهش بدم، حتما در فرصت بعدي اين کارو مي کنم، حتي اگر هر چقدراون آدم با ارزش باشه مثل اون کتاب نفيس و قيمتي،

اما وقتي که اين باور در تو نيست که اين آدم مال منه و هر لحظه فکرميکني که خوب اينکه تعهدي نداره؛ ميتونه به راحتي دل بکنه و بره، مثل يه شئ با ارزش ازش نگهداري مي کني و با ولع سعی میکنی نهایت لذت رو از این فرصت با هم بودن ببری؛ شايد فردا ديگه این آدم مال من نباشه و کنار هم نباشیم.درست مثل اون روزنامه؛ حتي اگر هيچ ارزش قيمتي هم نداشته باشه.

 

آنچه تو سالها صرف ساختنش مي كني، شخصي ميتواند يك شبه آنرا خراب كند،با اين حال سازنده باش.

2- هنگامي که دري از خوشبختي به روي ما بسته ميشود، در ديگري باز مي شود ولي ما اغلب چنان به در بسته چشم ميدوزيم  که درهاي باز را نميبينيم!

3- انسان هيچ وقت بيشتر از آن موقع خود را گول نمي‌زند كه خيال مي‌كند ديگران را فريب داده است.

4- درباره درخت، بر اساس ميوه‌اش قضاوت كنيد، نه بر اساس برگهايش.

5- خداوند به هر پرنده‌اي دانه‌اي مي‌دهد، ولي آن را داخل لانه‌اش نمي‌اندازد.

6- آنقدر شكست خوردن را تجربه كنيد تا راه شكست دادن را بياموزيد.

7- هتر است دوباره سئوال كني، تا اينكه يكبار راه را اشتباه بروي.

8- كسي كه در آفتاب زحمت كشيده، حق دارد در سايه استراحت كند.

9- اگر هرروز راهت را عوض كني، هرگز به مقصد نخواهي رسيد.

10- در انديشه آنچه كرده اي مباش، در انديشه آنچه نكرده اي باش.

11- در جواني آنگاه که رؤياهايمان با تمام قدرت در ما شعله ورند خيلي شجاعيم ولي هنوز راه مبارزه را نمي دانيم، وقتي پس از زحمات فراوان مبارزه را مي آموزيم ديگر شجاعت آن را نداريم.

12- مردم آنچه را که تو در حق آنها انجام داده اي و يا از تو شنيده اند فراموش مي کنند، اما هرگز احساسي را که در دلشان بر انگيخته اي فراموش نمي کنند.

13- شادترين افراد لزوما بهترين چيزها رو ندارند، اونها فقط از آنچه تو راهشون هست بهترين استفاده رو مي برن.

14- کاش بياموزيم: وقتي کسي ما را آزار مي دهد،آنرا روي شنهاي صحرا بنويسيم تا بادهاي بخشش، آنرا پاک کند ولي وقتي کسي محبتي درحق ما مي کند بايد آنرا روي سنگ حک کنيم تا هيچ بادي نتواندآن را از ياد ببرد .

15-بدبختي تنها در باغچه اي که خودت کاشته اي مي رويد.

16-صحبت كردن با بعضي افراد به آدمي روحيه اي تازه و انرژي خاصي مي دهد در عوض حرف زدن با بعضي ديگر آدمي را از زندگي كردن پشيمان مي سازد در انتخاب دوستان و هم صحبتان بايد دقت كرد.

17-در زندگي افرادي هستند كه مثل قطار شهر بازي مي مونن. از بودن با اونا لذت مي بري ولي باهاشون به جايي نمي رسي.

18-هر وقت تو زندگي به يه در بزرگ که يه قفل بزرگ روش بود رسيدي، نترس و نااميد نشو چون اگه قرار بود در باز نشه جاش يه ديوار مي ذاشتن.

19-براي اينکه بخواهي خودت باشي، ابتدا بايد کسي باشي.

20-زندگي بيابان پر پيچ و خمي است که در آن تنها قطب نماي تو، ايمان است.

ارزش یك زندگی، در تاثیری است كه بر دیگر زندگی ها می‌گذارد. (رابینسون)

 

 

اگر از پیش بدانی كه شكست غیرممكن است دست به انجام چه كاری می‌زنی؟ (شولر)

 

تنها چیزی كه باید از آن ترسید خود ترس است. (فرانكلین دی)

 

گشاده دستی والاترین تجلی قدرت است. (ویوین)

 

بدان كه تو از دید خداوند پنهان نیستی. پس بنگر كه چگونه هستی. (امام جواد(ع))

 

اشخاصی كه هرگز وقت ندارند آن‌هایی هستند كه كمتر كار می‌كنند. (شوپنهاور)

 

خوشحالی مومن در سیمای اوست و اندوهش در قلبش. (امام علی(ع))

 

انسان كامل كسی است كه زندگی را به دست خود بسازد. (شوپنهاور)

 

آرامش فكر، بزرگ ترین خوشبختی است.(بودا)
ادامه مطلب
تاريخ : جمعه دوازدهم شهریور 1389 | 7:52 | نویسنده : KHATERAT E BARAN
تاريخ : چهارشنبه سوم شهریور 1389 | 11:33 | نویسنده : KHATERAT E BARAN
همیشه دلیل شادی کسی باش نه قسمتی از شادی او

 و همیشه قسمتی از غم کسی باش نه دلیل غم اوعکسهای love برای اونی که تمام دنیا براش کمهعکسهای love برای اونی که تمام دنیا براش کمهادامه مطلب
تاريخ : پنجشنبه بیست و هشتم مرداد 1389 | 22:49 | نویسنده : KHATERAT E BARAN
تاريخ : پنجشنبه چهاردهم مرداد 1389 | 20:50 | نویسنده : KHATERAT E BARAN